Практика

На сьогоднішній день Бюро здійснює:

 • захист прав та інтересів юридичних і фізичних осіб
 • захист майнових прав
 • підготовку договорів і контрактів, юридичну оцінку контрактів щодо відповідності до чинного законодавства та інтересів замовника
 • надання допомоги суб’єктам господарювання при розв’язанні спорів у вітчизняному і міжнародному комерційному обігу (переговори, представництво інтересів замовника в суді)
 • захист інтересів замовника в судових (господарських) процесах в Україні і за кордоном, сприяння у вирішенні спірних питань з іноземними партнерами, представлення інтересів юридичних і фізичних осіб в міжнародних господарських та інших судових органах, забезпечення виконання їх рішень
 • представництво інтересів в органах і організаціях України
 • допомогу у створенні і реєстрації підприємств всіх форм власності, створення спільних підприємств, філій і представництв
 • юридичний супровід при купівлі-продажу земльних ділянок, нерухомості, інших об’єктів власності
 • юридичний супровід інвестиційних проектів за участю українського та закордонного капіталу
 • надає комплексну юридичну допомогу вітчизняним та іноземним суб’єктам
 • юридичний супровід господарської діяльності з введення продукції українських виробників на зовнішні ринки
 • юридичний супровід відкриття компаній і представництв за кордоном
 • аналітичну роботу на фінансовому, господарському ринку України, ринку цінних паперів
 • організацію аудиторської допомоги
 • організацію оцінки рухомого і нерухомого майна, машин, обладнання, бізнесу, цінних паперів, інтелектуальної власності на території України
 • захист прав інтелектуальної власності, включаючи патентування, розробку і укладення ліцензійних договорів
 • надає компетентні консультації з питань діючого законодавства України та держав знаходження партнерів Бюро

Коментарі не дозволені.