Звернення до Європейського суду з прав людини

Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» регулює обов’язок нашої держави виконувати рішення Європейського суду з прав людини та впроваджувати у практику українського судочинства європейські стандарти захисту прав людини.

Звернення у Європейський суд з прав людини часто є останньою можливістю добитися справедливості у своїй справі та захистити порушені права та інтереси. Підготовка звернення до Європейського суду з прав людини є складним процесом, що потребує ґрунтовних знань та практики застосування українського матеріального і процесуального права у контексті вимог Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод. Правова допомога кваліфікованого адвоката у підготовці заяви до Європейського суду з прав людини є вкрай необхідною, так як близько 96% заяв поданих до Суду визнаються неприйнятними.

За направленням Європейського центру правової співпраці, керівник Адвокатського бюро «Правовий Радник» адвокат Валентин Кавун та адвокат Ігор Левицький пройшли курс навчання за програмою «Успішне звернення до Європейського суду з прав людини: від теорії до практики», що проходив у м. Страсбург за участю суддів, секретарів та юристів Європейського суду з прав людини. За результатами навчання адвокати АБ «Правовий Радник» вдосконалили практичні навики у сфері підготовки звернення до Європейського суду з прав людини, правового аналізу норм та практики застосування  Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод при розгляді справ в українських судах, що підтверджено міжнародним сертифікатами Європейського центру правової співпраці.

Будемо раді надати комплексну кваліфіковану правову допомогу у сфері захисту Ваших прав та інтересів у Європейському суді з прав людини,підготовки необхідних процесуальних документів та консультування щодо практики застосування норм Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод.

 

 

Коментарі не дозволені.